Odla Iris

Odlingsråd för Iris

Iris är härdiga och lättodlade med ett formstarkt bladverk och spektakulära blommor. Det finns en Iris för alla trädgårdar då de kommer i ett spektrum av regnbågens alla färger och finns både höga och låga sorter.

Iris är ett släkt av 260-300 arter av blommande växter med pråliga blommor. Ordet ‘Iris’ är grekiskt för ‘regnbåge’ och de lever med råge upp till namnet genom att erbjuda en regnbåge av färger. Rent vita, pastellfärger, röda, orange, gula, blå och till och med svarta! Vår egen Carl von Linne var den första att beskriva blomman, redan i hans bok från 1753 finns den omnänd.

Iris är härdiga och lättodlade med ett formstarkt bladverk och spektakulära blommor. För att trivas behöver de sol minst halva dagen och de trivs i de flesta klimat. Iris ska planteras så att topparna på jordstammarna sticker upp och rötterna sprids ut och vetter nedåt i jorden. Observera att Skägg-iris kanske inte blommar det första året efter plantering.

Förädlare har tagit fram återblommande irisar, som har en tendens att blomma igen från sensommaren till hösten beroende på klimat och odlingsförhållanden.

Indelningar av iris

Tre vanliga grupper av iris att odla i trädgården är: Iris Sibirica – Strandiris, Iris Germanica – Trädgårdsiris, Skäggiris och Iris Pumila – Dvärgiris. Det förekommer även hybrider (korsningar).

Året med iris

Plantera iris på en solig plats på sensommaren Växterna behöver väldränerad jord och minst sex timmars solljus per dag. Full sol är ännu bättre för att hålla jordstammarna torra. Plantera dem på ca 40 cm avstånd från varandra (mindre utrymme för dvärgiris och mer för höga sorter).

Gödsla med kväverikt gödsel två gånger om året: tidigt på våren och strax efter blomning när jordstammarna bildar nästa års blommor. Vattna bara om det är mycket torrt eller efter flytt och delning.

Om du inte vill fröså egna iris, ta bort de frökapslar som bildas efter blomningen då dessa tar energi från plantan.

I början av hösten kan man klippa ner bladen till ca 15 cm över marken. Detta minskar risken för övervintring av skadedjur och sjukdomar. Gör delning till en vana. Dela rotklumpar av irisplantor vart tredje till fjärde år på sensommaren.

Odla iris

Den bästa tiden att plantera Skägg-iris är juli till september. Detta ger tillräckligt med tid för blommorna att etablera sig inför vintern. Gräv ett grunt hål som är tillräckligt stort för rhizomklumpen. Skapa en liten jordhög i mitten av hålet. Se till att högen är tillräckligt hög för att låta toppen av rhizomet skjuta upp något ovanför marknivån. Sprid rötterna runt kullen, fyll den med jord och vatten. Vi rekommenderar att man planterar minst tre jordstammar med ca 20 cm mellanrum. Rikta tillväxtriktningen bort från gruppens centrum. Vattna sparsamt.

Iris föredrar ljusa, soliga platser men kan klara halvskugga. Om du har tung lerjord, förbättra den med lite grov sand och humus. Iris gillar kväverikt gödsel som tex hönsgödsel och kogödsel.

Med tiden blir rotklumparna ofta trånga och blomningen avtar. Det är enkelt att dela iris och på så sätt stimulera ny tillväxt och blomning. På sensommaren gräver du upp hela klumpen försiktigt. Bryt eller skär isär, de nya yngre rotstammarna från den ursprungliga mittstammen, och plantera sedan om. Om du inte ser att nya knoppar kommer från mitten av rhizomet, kasta bort den troligtvis är den för gammal och kommer sannolikt inte att blomstra en andra gång – “bebisarna” är vad du vill spara.

Odlingsskolan

Här delar vi med oss av tips, råd och inspiration om odling från all den erfarenhet som finns hos oss på Florea och hos våra ambassadörer. När det kommer till odling så blir man aldrig riktigt färdiglärd, utan det är ständigt en fantastisk resa efter nya erfarenheter.

Läs mer