No dig-metoden

No dig

Odla utan att gräva

I den grävningsfria odlingen – det som på engelska kallas “no dig” – ställs spaden åt sidan. Luckringen sköts istället av jordens mikroliv.

Hur fungerar no dig?

  • Maskar och mikroorganismer

Under jordytan är det fullt av liv. Det myllrar av maskar, insekter, svamphyfer, kvalster och bakterier. De gör gångar i jorden, äter avfall och utsöndrar näring. När detta ekosystem inte störs av vare sig spade eller jordfräs, så kommer det att utvecklas och frodas. Resultatet? En näringsrik och väl syresatt odlingsjord.

  • Upphöjda bäddar

Odlingsbäddar ovanför övrig mark gör att jorden blir varmare. Då går nedbrytningsprocessen snabbare.

  • Täckodling

I no dig-metoden är det viktigt att mata mikrolivet under jord. Det är ju de som gör jobbet. Ett ca 10 cm lager av gräsklipp och annan grönmassa läggs ovanpå jorden mellan växterna. När det här materialet bryts ner tillförs näring. En del väljer att istället täcka jorden med kompostmylla. Skillnaden är att man antingen lägger växtresterna direkt på landet eller låter dem mellanlanda i en regelrätt kompost.

Så kommer du igång med grävningsfri odling

  • Skapa en ny odlingsbädd

Om det är en bit gräsmatta eller annan bevuxen mark som ska bli odlingsbädd, så behöver man börja med att täcka ytan.

1) Bred ut gamla tidningar och / eller pappkartonger på ytan som ska odlas. Ju mer besvärligt ogräs, desto rejälare täckning – kanske i två eller tre lager.

2) Gör en odlingsbädd genom att lägga organiskt material ovanpå tidningarna och kartongerna. Använd vad som finns till hands – kompost från trädgård och kök, lövmull, halm, gödsel och så vidare. Gör bädden ca 20 cm hög. Underst kan du lägga kvistar med en tjocklek på upp till 1 cm. Det går jättebra att använda kompost som bara delvis förmultnat. Se bara till att det mest finkorniga materialet ligger överst. Då blir det lättare att så och plantera. Det finns även andra varianter av grävningsfria odlingsbäddar, som lasagnebädd och hügelbädd.

3) Nu kommer gräs och ogräs att kvävas. Varken sol eller luft når in ditunder. Dessutom trycks gräset ner rent fysiskt. Tidningarna, kartongen och komposten kommer med tiden att förmultna till prima odlingsjord.

  • Gör om en befintlig odlingsbädd

Vill man använda no dig-metoden i ett befintligt trädgårdsland tar man först bort flerårigt ogräs som kvickrot och kirskål. Därefter skippar man spaden. Gör en upphöjd och näringsrik bädd genom att lägga på ett lager komposterat material samt eventuellt täckmaterial.

Vad kan man odla med no dig?

I den anlagda bädden går det att så och plantera direkt. Det är ingen skillnad på vad man kan odla i en grävningsfri odlingsbädd jämfört med en traditionell odling. Men eftersom jorden är så näringsrik kan man odla lite tätare. Många väljer också bort rotfrukter och lök första året, eftersom kompostmyllan ännu är osmält.

Att gödsla en grävningsfri odling

Den brittiske trädgårdsmästaren Charles Dowding, en av förespråkarna för no dig, menar att täckodling tillsammans med tillskott av trädgårdskompost är alldeles tillräckligt som näring. Andra väljer att också tillföra guldvatten, nässelvatten eller  naturgödsel som varsamt myllas ner ett par veckor före sådd.

Höstfix utan höstgrävning

På senhösten får växtrötterna vara kvar i marken för att förmultna där. Istället för att höstgräva landet lägger man på ca 10-20 cm organiskt material. Detta ger jorden ett vinterskydd och bryts ner till fin mull som går att så i kommande vår.

Friska växter i lättskötta land

Grävningsfri odling gör trädgårdsarbetet enklare och mer naturligt. Ryggen får vila och jorden får vara i fred. Organiskt material ses som en värdefull resurs som ska föras in i kretsloppet. No dig-metoden ger friska växter och lättskötta land.

 

Författare: Johanna Damm

Faktagranskad av Erik Hoekstra

Senast uppdaterad 2022-10-14